ادعاهایی که همیشه درست از آب درنمی‌آید!
ادعاهایی که همیشه درست از آب درنمی‌آید!

به گزارش آفتاب ایلام، رضا میرزاد در یاداشتی با عنوان ادعاهایی که همیشه درست از آب درنمی‌آید! نوشت: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های شبه‌علم‌گرایان این است که همیشه پیش‌بینی‌ مبهم و غیردقیق ارائه می‌کنند. به این ترتیب،‌ اگر ادعا جواب داد، حق با آنها بوده، اما اگر پیش‌بینی درست از آب در نیامد، با توجه به […]

به گزارش آفتاب ایلام، رضا میرزاد در یاداشتی با عنوان ادعاهایی که همیشه درست از آب درنمی‌آید! نوشت: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های شبه‌علم‌گرایان این است که همیشه پیش‌بینی‌ مبهم و غیردقیق ارائه می‌کنند. به این ترتیب،‌ اگر ادعا جواب داد، حق با آنها بوده، اما اگر پیش‌بینی درست از آب در نیامد، با توجه به غیردقیق بودن پیش‌بینی می‌توانند به هزار و یک راه فرار متوسل شوند! امروز در فضای مجازی استان ایلام نیز این اتفاق حادث شد وخبری از تعیین سرپرست وزارت آموزش آموزش و پرورش و وا گذاری این سرپرستی به یکی از فرزندان ایلامی را نوید می‌داد.
این فضا سازی هرچند از روی تعصب و ارادت بوده است اما موجب آن شده است که شاید اگر حکم وی نیز بر صدور بوده است با فضا سازی رسانه‌ای به محاق رفته است.
در پیش‌بینی صدور حکم سرپرستی وزیر آموزش و پرورش شبه‌علم‌گرایان، به پیشگوی پرداخته ودر این روش از پیش‌گویی ، شک نکنید با یک شیادی در فضای مجازیروبه‌رو هستید!

انتهای پیام/