بسترسازی برای توسعه ی احزاب در ایلام ، پرورش شهروند سیاسی  را شکوفا می‌کند
بسترسازی برای توسعه ی احزاب در ایلام ، پرورش شهروند سیاسی  را شکوفا می‌کند

عباس صیدی، دبیر حزب سفیران انقلاب اسلامی استان ایلام در گفت و‌گو با آفتاب ایلام اظهار داشت: هرچه قدر بسترسازی برای توسعه ی احزاب دراستان تقویت شود رویکردپرورش شهروند سیاسی شکوفاتر می شود. این گزارش حاکی است ، دکترعباس صیدی که به بهانه نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و به وجود امدن جنب […]

عباس صیدی، دبیر حزب سفیران انقلاب اسلامی استان ایلام در گفت و‌گو با آفتاب ایلام اظهار داشت: هرچه قدر بسترسازی برای توسعه ی احزاب دراستان تقویت شود رویکردپرورش شهروند سیاسی شکوفاتر می شود.
این گزارش حاکی است ، دکترعباس صیدی که به بهانه نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و به وجود امدن جنب وجوش نامزدهابه این گزارش خبری پاسخ داد، دربخشی از سخنانشان به نقش احزاب درشکوفایی سیاسی وفرهنگی شهروندان اشاره کردو گفت: همگرایی احزاب در آگاهی بخشی سیاسی به جامعه، بسیار تاثیرگذاراست. ایشان افزودند : درجامعه ی اسلامی جایگاه روشنگری سیاسی یک جایگاه تعریف شده است وبه تعبیرمقام معظم رهبری باید شهروندان جامعه اسلامی دارای بصیرت سیاسی باشند.بنابراین ترویج بصیرت سیاسی باید از سوی اندیشمندان این حوزه صورت پذیردزیراشناخت وتحلیل رویدادهای سیاسی نزد اهل سیاست و افراد درگیر با این فضا است که مدام درحال قلم زنی و تحلیل موضوع هامی باشند.
دبیر حزب سفیران انقلاب اسلامی استان هم چنین بیان کرد: اگر بین پیش کسوتان سیاسی و دوست داران بصیرت سیاسی در جامعه همگرایی واقعی باشد درواقع محصول ان به طور محسوسی ترویج بصیرت سیاسی است.
عباس صیدی درادامه ی این گزارش خبری اظهار داشت: هرچند هم اکنون حدود ۵۳ حزب وتشکیلات سیاسی شامل اصلاح طلب واصول گرا دراستان دارای پروانه ی فعالیت هستند اما متاسفانه هنوز تا قدم نهادن در مسیر دموکراسی سیاسی درایلام فاصله ی زیادی وجود دارد زیرا ساختار احزاب دراین استان یک ساختار سیاسی متاثر از حزب حاکم برقدرت وبعضا متاثر از ذهنیت های شخصی است.
این فعال اجتماعی وفرهنگی به زمان شروع به فعالیت حزب سفیران انقلاب دراستان اشاره کردو گفت: این حزب حدود سه ماه پیش مجوز فعالیت خودرا از فرمانداری ایلام کسب کرد ه است و هم اکنون درحال عضوگیری وتشکیل شورای مرکزی است.
ایشان در بخش دیگری از گزارش خود به نقش احزاب برروی جوانان اشاره کردو بیان داشت: اگر به طور دقیق به نقش احزاب توجه کنیم درمی یابیم که تا کنون دراستان ما نه مانیفست اصلاح طلبی قابل الگوبرداری وجود دارد،نه اصول گرایی زیرا مولفه هایی که باید خلاء های فکری وفرهنگی مردم را پرکند هنوز به طور صریح وقانع کننده ای دیده نشده است واین درحالی است که حداقل باید خروجی اندیشه های علمی وعملی خود را به حوزه های مدیریتی وشهروندان عزیز ارایه دهند.
دبیرحزب یاد شده درپایان این گزارش برای بهتر شدن وضعیت تاثیر گذاری سیاسی احزاب دراستان پیشنهاد کردند:
اگر کارگروه اندیشه ورزان احزاب استان برای تدوین وتحلیل برنامه های سیاسی استان تشکیل گردد می تواند راهبرد خوبی برای شکوفایی دراین مسیر باشد.
هم چنین اگر فضای سیاسی پیش روی بانوان دراستان گسترده تر شود به طوری که بدون توهم و ابهام به داخل تشکیلات حزبی روی اورندبلاشک موجب توسعه ی فعالیت های حزبی می شود و چیز دیگر این که برگزاری کارگاه های آموزشی وراهبردی برای احزاب می تواند بینش تحلیل گری وچالش شناسی آنان را بیشتر کند.

انتهای پیام/م