جلسات پاویونی، سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به ایلام
جلسات پاویونی، سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به ایلام

آفتاب ایلام ، تماس تلفنی در جلسات برای اخذ اعتبار و بودجه و رسانه‌ای کردن آن، نوید پروژه‌های فراملی، نمونه‌ای دروغ گوبلزی است که تاکنون شاهد و نتیجه آن در استان ایلام به جزء« هیچ» عاید دیگری ندیده‌ایم. اما ادامه این دروغ گوبلزی را در انتشار خبر جلسه پاویونی معاون پارلمان رئیس جمهور با کاپیتان […]

آفتاب ایلام ، تماس تلفنی در جلسات برای اخذ اعتبار و بودجه و رسانه‌ای کردن آن، نوید پروژه‌های فراملی، نمونه‌ای دروغ گوبلزی است که تاکنون شاهد و نتیجه آن در استان ایلام به جزء« هیچ» عاید دیگری ندیده‌ایم.
اما ادامه این دروغ گوبلزی را در انتشار خبر جلسه پاویونی معاون پارلمان رئیس جمهور با کاپیتان عبدالهی در فرودگاه ایلام برای برقراری پرواز هوایی ایلام به نجف نیز نمونه دیگر در بیان دروغ‌های گوبلزی در ایلام است که مسئولان بیان می‌کنند.
در حالی که اگاهان بر مسائل ساختار کشور نیک می‌دانند تصمیمی در برقراری ارتباط با « ایلام به نجف» تصمیمی نیست که در یک دیدار پاویونی اتخاذ شود و آن را با یک عکس سلفی به عنوان عملکرد نشر داد.
مسئولان استان که دیگران را توصیه بر نچیدن میوه نارس می‌کنند خود میوه نارس را می‌چینند و این نه تنها محبوبیت در افکار عمومی نیست بلکه ضربه به اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام است. خو دانی…