پایگاه خبری تحلیلی آفتاب ایلام

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا میرزاد
آدرس: ایلام – خیابان فردوسی – روبروی بانک مهر اقتصاد- جنب بانک سپه شعبه مرکزی روبروی بیمه عسکری دفتر پایگاه خبری تحلیلی آفتاب ایلام
ایمیل تحریریه:  nfo@aftabilam.ir
تلفن همراه ۰۹۱۸۸۴۳۳۸۷۷