زنگ خطر رشد دوبرابری طلاق در ایلام به صدا درآمده است
زنگ خطر رشد دوبرابری طلاق در ایلام به صدا درآمده است

معاون سیاسی، امنیتی استان ایلام گفت: علاوه بر افزایش مشکلات اعتیاد و حاشیه نشینی، زنگ خطر ، رشد دوبرابری طلاق در ایلام به صدا درآمده است.

به گزارش آفتاب ایلام ؛ اُفت اخلاقی، رواج روزافزون فردگرایی، فقدان سرمایه گذاری عاطفی، ادراک ناصحیح پیش از ازدواج، مسئولیت گریزی و تقلید کورکورانه از فرهنگ بیگانه را می‌توان از عوامل اصلی افزایش طلاق در میان زوج های جوان ایلامی عنوان کرد، این عوامل در استان ایلام باعث آن گردیده‌اند که روند طلاق، از رشد دوبرابری برخوردار و تب طلاق در ایلام به مرحله  نیاز به درمان اورژانسی برسد و از لاپوشانی آمارها اجتناب و آن را در بوق و کَرنا کردتا مسئولان برای آن چاره‌ای بیندیشند، چراکه؟ افزایش آمار طلاق در ایلام بیانگر وجود ضعف در ساختار اجتماعی و سبک غلط زندگی بوده که بر این شهر حاکم شده است که ریشه آن نیز به انتخاب اشتباه زوج ها یا عدم سازش میان آنها برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید

در بُعد اقتصادی نیز می‌توان چهار متغیر شهرنشینی، نرخ باسوادی زنان، بیکاری و تولید ناخالص ملّی (به عنوان معیاری برای سطح مادی زندگی) بر طلاق در استان ایلام موثر دانست .

هرچند آمار اعلامی از سوی سازمان بهزیستی و معاونت اجتماعی وزارت کشور طلاق در بیشتر استان‌های کشور روند کاهشی را نشان می‌دهد اما در استان ایلام این معضل رشد دوبرابری را به خود اختصاص داده‌است و اگر روند شفاف سازی آمار طلاق نیز به منصحه ظهور برسد بنظر می‌رسد آما ر طلاق در ایلام رشدی بیش از دو برابر را به خود اختصاص داده است.

عوامل تشدید کننده و افزایش دهنده طلاق در استان ایلام، اُفت اخلاقی، رواج روزافزون فردگرایی، فقدان سرمایه گذاری عاطفی، ادراک ناصحیح پیش از ازدواج، مسئولیت گریزی و تقلید کورکورانه از فرهنگ بیگانه مهمترین آن «بیکاری» و عدم «توسعه اقتصادی» استان را می‌توان بیان کرد که زنگ خطر آن در ایلام به صدا درآمده و این صدای زنگ معاون سیاسی، امنیتی، استانداری ایلام را برآن داشت که رسماً افزایش دوبرابری آمار طلاق در استان ایلام را اعلام کند.

محمد نوذری، در سومین همایش صبر در استان ایلام اظهار داشت: در ۵ سال گذشته شیب طلاق روند دوبرابری را طی می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی استان ایلام گفت:  ایلام در مبحث اعتیاد رتبه ۲۶ و در طلاق رتبه ۳۰ کشور را دارد که این روند برای آینده استان ایلام زنگ خطری است.

وی حاشیه نشینی ۷  درصد جمعیت ایلام ، تغییر مصرف مواد به مواد صنعتی و شیمایی روانگردان، کاهش سن مصرف را از دیگر مسائل متنابهی دانست که زیست اجتماعی ایلام را با تهدید مواجه و گفت: علاوه بر افزایش مشکلات اعتیاد و حاشیه نشینی،  زنگ خطر ، رشد دوبرابری طلاق در ایلام به صدا درآمده است.

انتهای پیام/ن

  • منبع خبر : خبرگزاری تسنیم