قرآن بر نیزه‌ها، نیرنگ بزرگ برای عدم پاسخگویی و شفافیت
قرآن بر نیزه‌ها، نیرنگ بزرگ برای عدم پاسخگویی و شفافیت

✔️آفتاب ایلام| امروز برخی برای عدم پاسخگویی و شفافیت به افکار عمومی قرآن برنیزها کرده و برخی اشعث بن قیس‌ها را فریب داده تا در مقابل ولایتمداران مطالبه‌گر خواهان آن باشند که مطالبه‌گری، شفافیت و پرسش را رها کنند. و ترفند عمروعاص را برکرسی نشانند. اما به عمرو عاص‌های استانی که فضای فریب و نیرنگ […]

✔️آفتاب ایلام| امروز برخی برای عدم پاسخگویی و شفافیت به افکار عمومی قرآن برنیزها کرده و برخی اشعث بن قیس‌ها را فریب داده تا در مقابل ولایتمداران مطالبه‌گر خواهان آن باشند که مطالبه‌گری، شفافیت و پرسش را رها کنند. و ترفند عمروعاص را برکرسی نشانند.
اما به عمرو عاص‌های استانی که فضای فریب و نیرنگ را برای عدم پاسخگویی و شفافیت در پیش گرفته‌اند باید گفت: که در این دیار عدی بن حاتم ‌ها، مالک اشترها، عمربن حمق‌ها در روشنگری کوتاه نخواهند آمد و کوتوله‌های سیاسی بدانند که قد می کشند اما بزرگ نمی شوند.

انتهای پیام/