متوهمانه نقش سخنگوی کاریزما برای خود نسازید/ قطعا رای مردم در استان ایلام  «نه بزرگ» به منفعت طلبی  شما خواهد بود
متوهمانه نقش سخنگوی کاریزما برای خود نسازید/ قطعا رای مردم در استان ایلام  «نه بزرگ» به منفعت طلبی  شما خواهد بود

آفتاب ایلام؛ نقد اخیر جناب «شرفخانی» با عنوان سخنگوی اصلاح طلبان از سخنان منطقی و فراگیر ووحدت بخش قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در نشست احزاب استان ایلام نشان از آن دارد که جناب «شرفخانی»   متوهمانه در صدد ساختن شخصیت کاریزمای برای خود بوده و بیان او در این نقد هویت واقعی و سابقه و […]

آفتاب ایلام؛ نقد اخیر جناب «شرفخانی» با عنوان سخنگوی اصلاح طلبان از سخنان منطقی و فراگیر ووحدت بخش قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در نشست احزاب استان ایلام نشان از آن دارد که جناب «شرفخانی»   متوهمانه در صدد ساختن شخصیت کاریزمای برای خود بوده و بیان او در این نقد هویت واقعی و سابقه و عملکرد ضعیف و خودسری و ناتوانی او را آشکار نموده است .

گفتمان عنوانی جناب «شرفخانی»کدخدای خودخوانده،‌موضع هیاهوی بسیار برای هیچ است و شرفخانی  با این« نقد» که «نه» بلکه« نُق» انحصار گری و انتقام گیری و بی کفایتی را از خود در اذهان مردم و کنشگران سیاسی خلق نموده است.

چراکه؟ قاسم سلیمانی دشتکی در این نشست که نشست وحدت بخش و همسو کردن جریانات فعال سیاسی بوده است «وحدت» «توجه به نظر مخالف» « ایجاد بستر برای حمایت از دولت» را مطرح و بیان داشته است « میوه نارس را نباید چید» .

جناب شرفخانی «چیدن میوه نارس» موجب آن می‌شود که اعتماد اجتماعی از بین برود و وقتی اعتماد ازبین رفت برگرداندن آن بسیار سخت و جنابعالی و نماینده محبوبتان توان برگرداندن اعتماد عمومی را ندارند و به همین جهت بوده است که ‌« هیاهوی بسیار برای هیچ » به راه انداختید.

جناب شرفخانی واضح و روشن بفرمائید وقتی نماینده محبوب شما از کلنگ زنی پتروشیمی هلیلان در ابتدای سال ۹۸ سخن گفت و آن را در بوق و کرنا دمید، سرنوشت این پروژه به کجا انجامید و آیا جزء شعاری رای آور نتیجه دیگری داشته است.

فرآیند شهرستان شدن هلیلان نیز از این دست خبرهای نماینده محبوب شما است که می‌خواهد با بیان زود هنگام و چیدن میوه نارس از آن بهره برداری انتخاباتی کند و استاندار ایلام نیزتوصیه بر آن داشته است که « میوه نارس را نباید چید» آیا به نظر شما که مدعی اصلاح امورید این سخن استاندار که هرسخن جایی و هرنقطه مکانی دارد، ضعف مدیریتی است که با بدترین الفاظ آن را عنوان کنید.

جناب شرفخانی؛ شهرستان شدن هلیلان و هر نقطه دیگر استان ایلام آرزوی هر ایلامی است اما بیان زود رس آن تبعات امیتی، انتظامی و چالش‌های منطقه‌ای را در پیش دارد و وزارت کشور با در نظر گرفتن این شرایط کاندیدای مجلس پیش رو را از وعده‌های داده شده در این ارتباط برحذر داشته اما نماینده سیاست خوانده شما به این مهم بی توجه و گامی دیگر در بی ثباتی گفتار و وعده‌های عمل نشده را در استان ایلام برداشت و اعتماد اجتماعی را به دولت مخدوش کرد.

جناب شرفخانی بعنوان یک رسانه انتظاری از جنابعالی می‌رود آن است، در مقابل استانداری که خود را اصلاح طلب می‌داند و مناصب استان را گوشت قربانی برای جریان و طیف شما نمی‌داند و در واگذاری مسئولیت‌ها به کارائی، توانایی، تخصص و تعهد پایبند است و از باج دادن بیزار و سخنان و توصیه‌ها و فشارهای دیگر کنشگران سیاسی را تا نرسیدن به یقین در توانایی و کاردانی عملیاتی نکنند و فضای سوء استفاده برخی همفکران جنابعالی در استان را بسته است و ایلام را برای همه ایلامیان میخواهد خود را دچار توهم نکنید و نقش سخنگوی کاریزما را بازی نکنید که حتم می دانم مردم ایلام ایلام  «نه بزرگ» به منفعت طلبی  و کاندید مورد نظرتان داده و خواهند داد.

جناب شرفخانی؛ شما که خود را د زمره اصلاح طلبان قرار داده‌اید شفاف بفرمائید، ماجرای بیمه معلمان با ترک تشریفات در استان ایلام رانت کدام نماینده استان به جنابعالی است؟

و شفاف‌تر آنکه برادرتان که در مسند صندوق کارآفرینی استان قرار گرفت از کدام تجربه و سابقه مدیریتی برخوردار بود و رانت کدام نماینده در این انتصاب نقش آفرین بود؟

آیا اگر استاندار ایلام با رانت و خواسته‌های بیشمار جنابعالی و نماینده مورد وثوقتان موافقت می‌کرد و در کلام  نابجای برادر شما به یکی از شخصیت‌های بی نظیر استان ایلام در عرصه اجتماعی که کاریزمای واقعی استان بود، برخورد نمی‌کرد، اظهارات جنابعالی همان اظهارت سخیف امروزی بود.

جناب شرفخانی پرده چون بر اُفتد ……

انتهای پیام