مدیریت جهادی بر آتش سوزان مراتع و جنگل‌های بخش چوار غلبه کرد
مدیریت جهادی بر آتش سوزان مراتع و جنگل‌های بخش چوار غلبه کرد

📝آفتاب ایلام| آتش سوزی چند روز اخیر در بخش چوار که آغاز آن از روستای چمسارد و کوه باویال و استمرار آن به چال زرد و گنجوان رسیده است، نشان داد که مدیریت بر حوادث نیازمند وجود، مدیران جهادی و آگاه و مسلط بر شیوه اقدام و عمل است که استان ایلام در اکثر بحران‌های […]

📝آفتاب ایلام| آتش سوزی چند روز اخیر در بخش چوار که آغاز آن از روستای چمسارد و کوه باویال و استمرار آن به چال زرد و گنجوان رسیده است، نشان داد که مدیریت بر حوادث نیازمند وجود، مدیران جهادی و آگاه و مسلط بر شیوه اقدام و عمل است که استان ایلام در اکثر بحران‌های حادث شده بحران مدیریت را تجربه می‌کند و در حادثه آتش سوزی اخیر بار دیگر در استان ایلام بحران مدیریت را تجربه کردیم.
🔖مدیران ما باید بدانند که در تعریف «مدیریت» چنین گفته اند: «فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی و سازماندهی و بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل آن که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد، که به رغم این تعریف از علم مدیریت آتش‌سوزی اخیر نشان داد که مدیریت استان ایلام نتوانست منابع مادی و انسانی را برای کنترل حادثه به کار برد و این ضعف مدیریت به دامنه تخریب حادثه افزود و مدیریت بحران استان ایلام حتی توان انجام یک نشست هماهنگی بین بخشی را نداشت و به صرف بیان شرایط موجود کشور و نبود هواپیمای آب پاش و صعب العبور بودن به طریقی از خود سلب مسئولیت کرد و اطلاعیه مدیریت بحران استان نیز در متن خود آشکار کرد که در مدیریت بحران استان ایلام خود در بحران مدیریتی است.
📝ورود سردار شاکرمی فرمانده محبوب سپاه امیرالمومنین (ع) به حادثه و حضور در محل و برآورد عمق فاجعه و کنترل و برآورد عَده و عُده منجر به آن شد تا فرمانده شجاع و دست به اقدام و عمل بزند و استاندار در سفر را وادار به تشکیل ستاد مدیریت بحران کند تا ابتدا هماهنگی بین بخشی انجام و سپس با مدیریت جهادی خود در خط عمل قرار گیرد و اقدام و عمل را نه در پشت میز و به تعبیری اتاق جنگ ده ها کیلومتر عقب تر از خط مقدم بلکه در اتاق جنگ تشکیل شده در خط مقدم حادثه حضور و فرماندهی کند و این یعنی مدیریت جهادی یعنی گذشتن از خود برای رسیدن به تعالی و رشد؛ یعنی فداکاری و مبارزه نه اینکه انسان به دنبال منافع شخصی خود باشد؛ یعنی ارجحیت منافع و مصالح ملی بر منافع فردی و جناحی . … از این جهت، مدیریت جهادی می‌تواند کشور را به تعالی اقتصادی و بالندگی فرهنگی و اجتماعی برساند؛ زیرا این نوع مدیریت بر اساس علم و درایت تعرییف می شود و مدیران در مسیر آن تمام همت و قدرت خود را بر کار و همت متمرکز می‌کنند.

انتهای پیام/

  • نویسنده : رضا میرزاد