مدیر کل نوسازی مدارس ایلام تغییر کرد
مدیر کل نوسازی مدارس ایلام تغییر کرد

به گزارش آفتاب ایلام؛ طی حکمی از سوی دکتر رخشانی مهر معاون وزیر و ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور ؛ مهندس نصرت الله رحیمی بعنوان سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام منصوب شد. محمدرضا حیدری مدیرکل قبلی این مجموعه نیز به عنوان مدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان منصوب گردیده است . انتهای پیام/

به گزارش آفتاب ایلام؛ طی حکمی از سوی دکتر رخشانی مهر معاون وزیر و ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور ؛ مهندس نصرت الله رحیمی بعنوان سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام منصوب شد.

محمدرضا حیدری مدیرکل قبلی این مجموعه نیز به عنوان مدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان منصوب گردیده است .

انتهای پیام/