نقشه‌های جغرافیایی هیچگاه واقعیت ندارند
نقشه‌های جغرافیایی هیچگاه واقعیت ندارند

آفتاب ایلام؛ رضا میرزاد در نقدی به سخنان استاندار ایلام با عنوان؛«نقشه‌های جغرافیایی هیچگاه واقعیت ندارند» نوشت: سخنان قاسم سلیمانی دشتکی؛ استاندار محترم ایلام در دیدار با انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و بیان آن که « ایلام ظرف دو سه سال آینده پیشران توسعه کشور خواهد شد» و ایضاً یاداشت برادر عزیز و […]

آفتاب ایلام؛ رضا میرزاد در نقدی به سخنان استاندار ایلام با عنوان؛«نقشه‌های جغرافیایی هیچگاه واقعیت ندارند» نوشت: سخنان قاسم سلیمانی دشتکی؛ استاندار محترم ایلام در دیدار با انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و بیان آن که « ایلام ظرف دو سه سال آینده پیشران توسعه کشور خواهد شد» و ایضاً یاداشت برادر عزیز و دوست داشتنی جناب قیصربیگی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات استانداری ایلام با عنوان « استان ایلام جزو ۷ استان پیشتاز کشور در زمینه کاهش بیکاری» نمونه ای از ترسیم نقشه جغرافیایی است، چراکه نقشه‌های جغرافیایی هیچگاه واقعیت ندارند اما گاهی سرزمین واقعی را ترسیم می‌کنند.

برای بیان آنچه در ایلام اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد نیازمند نقشه اجتماعی سرزمینی هستیم که باید توسط دیگر مردمان مورد مطالعه قرار گیرند و نقشه آنها ترسیم شود.

انتهای پیام/م