نه احمدی نژاد معجزه هزاره سوم بود و نه استاندار ایلام مسیحیایی دم
نه احمدی نژاد معجزه هزاره سوم بود و نه استاندار ایلام مسیحیایی دم

آفتاب ایلام| شاید وقتی فاطمه رجبی همسر غلامحسین الهام، در وصف احمدی‌نژاد کتاب معجزه هزاره سوم نوشت و دولت احمدی‌ نژاد را معجزه قرن دانست و به معنای واقعی کلمه، در سیاست‌ها و تفکرات احمدی‌نژاد ذوب شد. نمی دانست که در دولت دوم دکتر روحانی برای استان ایلام، استانداری منصوب می‌شود که مجذوبینی مانند او […]

آفتاب ایلام| شاید وقتی فاطمه رجبی همسر غلامحسین الهام، در وصف احمدی‌نژاد کتاب معجزه هزاره سوم نوشت و دولت احمدی‌ نژاد را معجزه قرن دانست و به معنای واقعی کلمه، در سیاست‌ها و تفکرات احمدی‌نژاد ذوب شد.
نمی دانست که در دولت دوم دکتر روحانی برای استان ایلام، استانداری منصوب می‌شود که مجذوبینی مانند او برای تعریف و تمجید خواهد داشت، مجذوبینی که نه تنها استاندار دولت دوم دکتر روحانی در ایلام را معجزه هزاره سوم می‌دانند، بلکه از این استاندار به عنوان دارنده «دم مسیحیایی» یاد می‌کنند.
✔️نمونه‌های بیشمار از این تعاریف و دم مسیحیایی داشتن استاندار ایلام را در اخبار منتشره به وضوح عیان که نمونه آن اخباری است که ادارات استان در حوزه بیان عملکرد خود به آن اشاره می‌کنند« آتش‌سوزی مراتع ایلام با تدبیر استاندار ایلام خاموش شد»، ترافیک ایلام با تدبیر استاندار ایلام روان شد» «تابستان گرم‌امسال با حمایت های استاندار ایلام … بدون خاموشی سپری می‌‌شود»، بیمه بیکاران با تدبیر استاندار ایلام برقرار شد» و ….
این تعاریف بنطر می‌رسد خالق ذوب شدگانی در استان ایلام به مانند نویسنده کتاب معجزه هزاره سوم است با این تفاوت که نویسنده کتاب معجزه سوم از رئیس جمهوری دفاع کرد و این خالقان سازنده معجزه هزاره سوم در ایلام از استانداری که اگر هم معجزه‌ای دارد در زیست مردم ایلام بی تاثیر بوده است.
✔️انتظار آن است سازندگان »دم مسیحیایی استاندار ایلام» وی را مُجاب کنند تا با دم مسیحیایی خود تورم ۱۰۰ درصدی ایلام، افزایش قیمت بلیط پروازهای ایلام به تهران که به مرز ۶۰۰ هزار تومان رسیده است، آوارگی صدها بیماری قلبی و سرطانی در استان‌های همجوار و تهران به جهت مداوا و… را چاره‌ای بیندیشد.
ختم کلام آنکه نه احمدی نژاد معجزه هزاره سوم بود و نه استاندار ایلام مسیحیایی دم هردو در یک خصلت.

انتهای پیام/م