چرایی انحراف در اعتبارات اربعین و هزینه کَرد آن به همراه کارت‌های هدیه را شفاف سازی کنید
چرایی انحراف در اعتبارات اربعین و هزینه کَرد آن به همراه کارت‌های هدیه را شفاف سازی کنید

✔️آفتاب ایلام| پاسخگویی یعنی این که مسئولان، کارنامه خود را ارائه دهند و به سؤالات مردم در مورد آنها توجه کنند و خود را در معرض نقد و بررسی قرار دهند. و همان گونه که موفقیت ها و پیشرفت های خود را ترسیم کرده به حساب توان کاری و صلاحیت های مدیریتی خود می گذارند […]

✔️آفتاب ایلام| پاسخگویی یعنی این که مسئولان، کارنامه خود را ارائه دهند و به سؤالات مردم در مورد آنها توجه کنند و خود را در معرض نقد و بررسی قرار دهند. و همان گونه که موفقیت ها و پیشرفت های خود را ترسیم کرده به حساب توان کاری و صلاحیت های مدیریتی خود می گذارند به عدم توفیق ها و شکست های احتمالی خود نیز اعتراف کنند و مسئولیت آنها را بر عهده گیرند.
مقام معظم رهبری نیز در این زمینه می فرمایند: لازمه حرکت قدم به قدم نظام اسلامی به سوی حیات طیّبه، پاسخگویی مسئولان و ارائه کارنامه خود به منظور اصلاح امور است ]‌مسئولان‌[باید بدون استثنا خود را مشمول قاعده کلّی نقد منصفانه، اصلاح و پاسخگویی بدانند.
✔️با الهام از این رهنمود مقام معظم رهبری که رساله عملیه رسانه آفتاب ایلام در مطالبه‌گری است، از استاندار ایلام انتظار آن است، چرایی و میزان صحت و سقم انحراف در اعتبارات اربعین سال ۹۷ عنوانی در مصاحبه دکتر میرزایی رییس مجمع نمایندگان استان ایلام را بیا‌ن کنند و پاسخ دهند جریان هدیه کارت‌های عنوانی آن هم در بودجه اربعین ۹۷ چیست؟ و به چه افرادی تعلق گرفته است؟
✔️و آیا هزینه کَرد اعتبارات اربعین که نیاز ضروری استان ایلام برای تکمیل زیرساخت‌ها بوده است به تعبیر نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بمانند گوشت قربانی با آن برخورد شده است ضرورتی داشته است؟
✔️انتظار آفتاب ایلام به عنوان رسانه مطالبه گر آن است که برای این سئوالات پاسخی بیآبد و مسول ارشد استان با عناوینی چون«سیاه نمایی»،«حاشیه سازی« و سایر الفاط به کار گرفته شده در سخنان از پاسخگویی طفره نرفته و شفاف سازی میزان صحت و سقم موضوع را داشته باشند. https://t.me/aftabilam