آفتاب ایلام

آفتاب ایلام ، شنیده شده است از قرار 12 میلیاردی برای یکی از مدیران تا احضار معاونین این مدیر

این ستون محلی برای انعکاس شنیده‌ها از سطح شهر، استان و کشور است. در نخستین بخش از شنیده‌ها همراه ما باشید.
1399/2/25 21:08:50
شنیدنیها