امروز: دوشنبه 5 فروردین 1398
به بهانه حضور 46 پیکر مطهر در ایلام| ذره‌های تیره را در نور وجود میهمانان امشب ایلام  روشن  کنیم

به بهانه حضور 46 پیکر مطهر در ایلام| ذره‌های تیره را در نور وجود میهمانان امشب ایلام روشن کنیم

0 دیدگاه 27 آذر 1397 چاپ خبر بازدید: 580

آفتاب ایلام ، رضا میرزاد نوشت: امشب مردم ایلام میزبان، میهمانانی‌اند که از داغ هجرشان  دردی‌ها کشیده‌اند و در مشک افشانی راهشان جان  را قربانی  می کنند ، آفتاب رحمتشان  در خاک ایلام درتافته است.‌ و مردم ایلام ذره‌های خاک خود را پیش میهمانان امشب ایلام  رقصان می کنند تا ذره‌های تیره را در نور وجود میهمانان روشن کنند .

و چشم‌های خیره  خود را در روی آنان تابان، درد خود را درمان، دل خود را به زلف آنان پیچان و به عشق حضورشان از دو دیده باران.

امشب 46 میهمان مطهر که درس ایثار و مقاومت و پایداری را به ما آموخته‌اند آمده‌اند تا نظارگر ما بازماندگان باشند و ما را هشداری دهند که در ادامه مسیر حفظ انقلاب اسلامی و تبعیت از مقام معظم رهبری غفلت نکنیم و حافظ آرمان‌های انقلاب اسلامی باشیم به قول عطار:

وقت آن آمد که ما آن ماه را مهمان کنیم

پیش او شکرانه جان خویش را قربان کنیم

چون ز راه اندر رسد ما روی بر راهش نهیم

وانگهی بر خاک راهش دیده خون‌افشان کنیم

هرچه در صد سال گرد آورده باشیم این زمان

گر همه جان است ایثار ره جانان کنیم

گر نباشد ماحضر چیزی نیندیشیم از آن

آتشی از دل برافروزیم و جان بریان کنیم

شمع چون از سینه سوزد نقل از چشم آوریم

باده چون از عشق باشد جام او از جان کنیم

بر جمال دوست چندان می‌کشیم از جام جان

کز تف او عقل را تا منتها حیران کنیم

پای‌کوبان دست‌زن در های و هوی آییم مست

هم پیاپی هم سراسر دورها گردان کنیم

هر نفس بر بوی او عمری دگر پی افکنیم

هر زمان بر روی او شادی دیگرسان کنیم

گر در آن شب صبحدم ما را بود خلوت بسوز

صبح را تا روز حشر از خون دل مهمان کنیم

در نگنجد مویی آن دم گر بیاید ماه و چرخ

ماه را بر در زنیم و چرخ را دربان کنیم

در حضور او کسی ننشست تا فانی نشد

گر سر مویی ز ما باقی بود تاوان کنیم

چون حریفان جمله از مستی و هستی وا رهند

جمله را بی خویشتن بر خویشتن گریان کنیم

چون نه سر نه خرقه ماند از کمال نیستی

خرقه را با سر بریم و کارها آسان کنیم

گر دهد عطار را وصلی چنین یک لحظه دست

هر که دردی دارد از درد خودش درمان کنیم

 انتهای پیام/

0 دیدگاه