امروز: دوشنبه 5 فروردین 1398
پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای در ۳۹ محور حادثه‌خیز ایلام مستقر شدند

پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای در ۳۹ محور حادثه‌خیز ایلام مستقر شدند

0 دیدگاه 29 بهمن 1397 چاپ خبر بازدید: 89

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، علی مرادی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای در 39 محور حادثه‌خیز ایلام مستقر هستند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: استقرار پایگاه‌های امداد و نجات در کاهش حوادث، کمک به شهروندان نیازمند به خدمات امدادی موثر بوده و در کم‌ترین زمان ممکن در زمان بروز حوادث ترافیکی درصحنه حاضرمی‌شوند.

وی در ادامه افزود: در زمان وقوع حادثه نهادهای مختلفی برای امدادرسانی در صحنه حاضر می‌شوند که  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی اﯾـﻦ ‌ارﮔﺎن‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺘﺮک، ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ که استقرار پایگاه‌های امداد و نجات وظیفه مدیریتی و هماهنگی این مهم را اجرا می‌کند.

  زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﺼﺪوﻣﺎن در صحنه از موارد مهم در مدیریت حوادث به نظر رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام بود که دراین ارتباط افزود: در هر40کیلومتر یک پایگاه های جاده ای با با دو نفر تکنیسین فوریت پزشکی مستقر‌اندو زمان رسیدن به بالین مصدومان را در کمترین زمان ممکن تسریح می‌کند.

مرادی از شهروندان استان ایلام خواست و گفت: در زمان وقوع حوادث با شماره 115 تماس تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیروهای اورژانس و امداد در صحنه حاضرشوند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/ ع

0 دیدگاه