ستاد اربعین استان پاسخ دهد| فرصت ایلام در اربعین حسینی ازآن دیگران نکنید


آفتاب ایلام |رضا میرزاد | در فرمایشات مقام معظم رهبری اربعین حسینی از مصادیق شعائرالله است و رمز جاودانه شدن نهضت حسینی و اقدامی زینبی برای ماندن عاشورای حسینی
 استان ایلام نیز مهم ‌ترین مسیر تردد زائران اربعین حسینی و برخوردار از نعمت بزرگ و الهی این واقعه عظیم جهانی که در دنیای معاصر چنین رویدادی سابقه ندارد.
اما استان ایلام به سان تمام فرصت‌های از دست داده در گذشته و حال به حضور و بازدیدهای تشریفاتی بسنده کرده و در تولید محتوایی این حرکت عظیم و مصادیق شعائر الله سکوت پیشه کرده است و جایگاهی برای تولید محتوی، حضور خبرنگاران و نویسندگان و اهل قلم را در ستاد اربعین استان ایلام تدارک ندیده است.
مدیران استانی تصمیم گیر در ستاد اربعین چون خودرابیزار  و بی نیازاز حضور رسانه می‌دانند و   حضور رسانه برای آنان آلژی زا است و عملکرد مدیریت ارشد استان نیز تاکنون گواهی براین مدعا است.
رسانه‌های نوشتاری و مجازی را از تولید محتوی و انعکاس اخبار و رویدادهای این پدیده تاریخی  به کنار گذاشته و رسانه را فقط در صدا وسیما می دانند غافل از این که در زمان کنونی دشمن تمام تلاش خود را انجام داده که حق و باطل را باهم بیامیزد و باطل را خوب جلوه دهد پس بر تصمیم گیران ستاد اربعین استان ایلام برای این دوره خطیر فرض است ظرفیتی ایجاد کنند که رسانه‌ها بتوانند از تمام ظرفیت خود برای انعکاس  و تولید محتوی  راهپیمایی اربعین حسینی استفاده کنند.
ختم کلام آنکه متولی رسانه‌ها در استان ایلام ( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، خانه مطبوعات و سایر تشکل‌های رسانه‌ای استان) نگاهی به استان همجوار کنند و میزان تولید اخبار، گزارشات و فیلم و... را ببیند و بسنجند که میان من [ ما ] تا ماه گردون اختلاف از زمین است تا آسمان.
مسئولان تا دیر نشده است چاره‌ای بیندیشید و اجازه ندهید فرصت ایلام در اربعین حسینی ازآن دیگران شود.