ایلام| نماینده ای که با دیدن موکلانش دستی تکانی می دهد!!


آفتاب ایلام | عباس خزلی در یاداشتی نوشت:  نماینده ای که با دیدن موکلانش دستی تکانی می دهد!!

هر کس به طریقی بالا می آید !

یکی پایش را بر سر دیگری می گذارد
یکی دستش را در جیب دیگری .

دیگری دستش را بر زانوی خود میگذارد
یکی هم پایش را بر روی تمام احساسات یا وجدانش

در آخر کسی در جای خود نمی ماند
همه بالا می روند

 
مهم این است وقتی به آن بالا رسیدیم
دریابیم چه‌چیزی به دست آوردیم وچه چیز
را به چه قیمت از دست دادیم.

طرف صحبتم به جناب نماینده آقای امینی است .
گویا حافظه درازمدت شما از سیستم حواس حذف شده است ، وقتی که تیمهای شما با وعده و وعید های جور واجور در صدد وصول نظر مردم بودید !
خود را مخلص و مرید و سرباز می دانستید که برای ادای تکالیف و مسئولیت اجتماعی پا به عرصه انتخابات گذاشته و در راه اعتلاو توسعه استان تلاش می کنید ،چه برق شادی در چشمان روستا نشینان زحمت کش و محروم مشاهده می شد .
تعهدات را کجا دفن کردید !

جناب امینی تا کنون چه دست آوردی غیر از دخالت نا بجا در تعیین مدیران و کدر کردن روابط مدیران ارشد وجز ایجاد بلبشوی در ادارات و دور کردن آنها از اصل فعالیت ها و وظایف .
آیا در شهرایلام و سایرشهرهای تابعه وکالت شما تا کنون فقط یک گام مثبت قابل مشاهده و لمس  برداشته اید .
با کدام وزیر رایزنی یا مطالبه گری در جهت رفع  چالش های بیشمار استان داشتید .
جنابتان در کمسیون انرژی هستید، چرا تلاشی برای انتقال دفتر نفت انجام ندادی  و همچنان حقوق شهرهای نفت خیر مهران تا دهلران همچنان به کیسه استان همسایه ریخته می شود .
آگاه باشید که این تصور برای مردم ایجاد شده است ، جایگاهی را که با لطف آنان کسب کرده اید فراتر از استعداد و ظرفیت شما است.
 برای همین هم موکلانت نسبت به عملکرد شما نومیدانه و بی تفاوت و نگاهی خاکستری و خنثی پیدا کرده اند .
زیرا با دیدن آنان در جلوی درب مجلس یا حواس خودرا از دیدن آنان پرت می کنید ویا اگر فرد جایگاه داری باشد، از ماشین ویتارا جهت رفع تکلیف  دستی بلند می کنید .
یادآور می شوم که مردم عزت دارند و حفظ کرامت انسانی برای آنان مهم است .
نیکویی مردم را فراموش نکن، دور از ذهن نیست که روزی به دیوار بسته بر خورید و باز به این مردم محتاج شوید .
هدف آفتاب ایلام گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

بیشتر بخوانید: اداره ای با دو کارمند که رییس غیر بومی آن از راه دور مدیریت می کند