ایلام|دکتر حمید احمدی نژاد| صدای پای بحران می آید، دقیقا کجائید؟
  •  آفتاب ایلام | بحران در ایلام اصولا تابستان و زمستان نمی شناسد و به همین منوال مسئولان هم هیچ شناختی از آن ندارند. از همین رو آقای بحران هم با خیال راحت هر از چند گاهی سری به این استان می زند و می رود. هدفش از سر زدن هم جمع کردن مسئولان دور هم است تا آخرین تقسیم بندی های قدرت در استان را از نزدیک نظاره گر باشند. طی سال های گذشته مکررا نوشته ام که بحران زدگی ویژگی بارز ستاد مدیریت بحران این استان بوده و خواهد بود. اساسا بحران همیشه یک پا جلوتر از مسئولان بوده و هربار هم این حریف نه چندان قدر را فتیله پیچ کرده است. در گذشته گزینه اصلی خردمندان ستاد پس از وقوع بحران به تعطیلی کشاندن مدارس بوده است، امری که حتی اگر حضرات هم برای آن تصمیم نگیرند، بحران آنقدر سخت است که حتما هیچ دانش آموزی نمی تواند به مدرسه برود. به نظر، خود ایلامیان خوب می دانند که هر گاه چند تکه ابر دور هم جمع می شوند یا ریزگردها به مهمانی می آیند تنها راهکار برای در امان بودنشان ماندن در خانه است، پس نیازی نیست که مسئولان عزیز بدموقع خودشان را برای تشکیل جلسه ستاد به زحمت بیندازند. انتظار داشتن از ستاد مدیریت بحران اوج بحران زدگی است که یک شهروند می تواند داشته باشد. این ستاد آنقدر در مقابل هر بحرانی بحران زده می شود که خودش نیازمند سازمانی برای مدیریت است. حالا تیم جدید این ستاد هم نشان داد که کُمیت مدیریتش بیشتر از گذشته لنگ می زند و تنها برگ آنها هم همان سیاق گذشته تعطیلی است و بس. جای بسی سوال است که چرا در لحظه وقوع بحران مسئولان مستأصل می شوند و به چه کنم چه کنم می افتند؟. بنظر می رسد وجود این ستاد که غافلگیری در برابر بحران عنصر ثابت آن بوده و مصوبات خاک خورده اش هربار رو می شود، بزرگ ترین  اجحاف در حق بیت المال و حذف آن بزرگ ترین لطفی است که می شود به مردم این استان کرد. ستادی که تنها خروجی آن برگزاری جلسات به هنگام وقوع بحران است عطایش را به لقایش ببخشند حداقل لطفی است به علم مدیریت. و اینک بارش های امروز و آب گرفتگی معابر نشان از آمدن صدای پای بحران است و اینجاست که باید گفت مسئولان کجائید؟ دقیقا کجائید؟

  • ایلام در مسیر توسعه یا توهم توسعه!
  • انتهای پیام/