طرح سواد رسانه‌ای در جهت حل مشکلات ناشی از رسانه‌ها در ایلام انجام می‌شود

عهدیه طهماسبی در گفت و‌گو با خبرنگار آفتاب ایلام  اظهار داشت: با توجه بر تاثیرگذاری فرهنگی و سیاسی رسانه‌ها بر حیات جامعه و قدرت رسانه‌ها در خلق مدل های ارزشی و رفتاری میطلبد که  در جهت حل مشکلات ناشی از رسانه‌ها برخانواده و اجتماع اقدامات لازم انجام شود که مهمترین اقدام در این راستا توجه و اولویت بخشی به آموزش است.

مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری ایلام گفت: برای تحقق تاثیرگذاری مثبت و کاهش آسیب‌های رسانه بر جامعه این اداره کل در اجرای طرح ملی سواد رسانه اقدام به آموزش و ارتقا سطح سواد رسانه‌ای در استان ایلام نموده است که با جرای طرح ارتقای سواد رسانه‌ای و به منظور توانمند سازی آحاد جامعه بخصوص خانواده‌ها درمقابل تهدیدات وخطرات جانبی فنآوری‌های جدید ارتباطی و فضای مجازی، نرم افزاری تحت عنوان  (مجازیار )طراحی شده است که برروی موبایل مخاطبین نصب می‌گرددو شیوه صحیح استفاده ازرسانه ها رابه خانواده‌ها آموزش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: محتوا ومحورهای آموزشی دراین نرم‌افزار«اپلیکیشن»شامل بخش ها ومحورهای مختلفی است با عناوینی چون «ضرورت نقش پذیری والدین»، «همدلی»، «هزاره سوم وتفاوت نسلی»، «فرزندان جدید»، «فرصت ها و رسانه‌ها»، « تهدیدها وآسیب های رسانه‌ها»، «‌سبک زندگی»، «سواد رسانه‌ای» و«رژیم مصرف رسانه» می‌باشد.

طهماسبی  در ادامه تصریح کرد: در هرگام خدمات آموزشی جمعا درقالب«198»دروس مختلف ارائه  ودرپایان برای سنجش آموخته‌های مخاطبین، آزمون برگزار می‌گردد.

وی گفت: درمرحله اول سهم استان ایلام 1000 نفر که با اولویت کارکنان دولت وخانواده‌های آنان  باهمکاری فرمانداران محترم ومدیران محترم دستگاه‌های  اجرایی بخوبی انجام شد.

طهماسبی گفت: براساس بررسی بعمل آمده توسط سازمان اموراجتماعی کشور استان ایلام دربین 31 استان کشور بعنوان «رتبه برتر» معرفی گردیده است و در مرحله دوم سه ایلام به 5000 نفر افزایش یافته است که امیدواریم این سهم نیز با سرعت و کیفت و دقت به انجام برسد.

مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری ایلام ضمن تشکر ازکلیه فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و روسای دانشگاه‌های استان، خواستار همکاری بیشتر در ادامه اجرای طرح که به مرور زمان  بیشتر آحادجامعه رامشمول می‌شود، گردید.

انتهای پیام/م