امروز: سه شنبه 31 اردیبهشت 1398

درباره ما

بنام خدا

ما آمده‌ایم تا در رسانه آفتاب ایلام  برای اسباب ترقی  و تمدن ملت سرافراز ایران برای رسیدن به سعادت و نیکبختی آنان بنگاریم، خالی از غرض و با دوری جستن از جلب منفعت غیر مشروع و خود را از مزاح گویی و چاپلوسی دوری جسته  و عزت نفس خود را نگاهداریم.

ما به حب وطن و هموطنان و برای پاسداری از عزت و سربلندی و رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از حریم امن ولایت و پیروی مقام معظم رهبری را شعار خود ساخته‌ایم.

نظرات ما برای جستجوی اسباب ترقی و تمدن حقیقی ملک و ملت ایران است.

ما در این رسانه  هیچ دوست بسیار مهربان خود را بدون استحقاق نستائیم و هیچ دشمن خود را نیز به حکم افترا نکوبیم و بهتان را که منافی شیوه انسانیت است گناه عظیم شماریم.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  دکتر رضا میرزاد
داراری مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شمار مجوز73124 تاریخ 1393/06/31
آدرس و شماره تماس: ایلام- خیابان طالقانی- کوچه اسلامی - ساختمان پارسیان - طبقه 2 واحد 204 همراه 09188433877