یکشنبه, ۲۸ مهر , ۱۳۹۸
اختلاس
حذف یارانه و اختلاس به نوبت! ۰۶ مهر ۱۳۹۸
وحید حاج سعیدی

حذف یارانه و اختلاس به نوبت!

آفتاب ایلام| از وزارت اقتصاد، عزیزان بانک مرکزی و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس پنهان نیست از شما چه پنهان این یارانه‌ای که نزدیک به هشتاد میلیون نفر از مزایای آن بهره‌مند هستند و به قولی «گشته یارانه به عالم در هزاران خاندان» قرار بود به‌صورت هدفمند در قبال افزایش بهای حامل‌های انرژی به دهک‌های […]