سه شنبه, ۲۶ شهریور , ۱۳۹۸
دادسرای نظامی، نیروهای مسلح
پیشگیری از وقوع جرائم محوری‌ترین برنامه سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان ایلام است ۰۱ تیر ۱۳۹۸

پیشگیری از وقوع جرائم محوری‌ترین برنامه سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان ایلام است

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان ایلام استان ایلام گفت: پیشگیری از وقوع جرائم، محوری‌ترین برنامه سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان ایلام است.