سه شنبه, ۲۶ شهریور , ۱۳۹۸
شورای شهر ایلام
اختلاف اعضای شورای شهر ایلام بر سر ماندن شهردار ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

اختلاف اعضای شورای شهر ایلام بر سر ماندن شهردار

اختلاف شورای شهر ایلام که مدت‌ها است آتش زیر خاکستر بود فوران کرد و با عدم حضور سه عضو شورای در جلسه پرده از اختلافات اعضاء بر افتاد و جلسه شورای از رسمیت افتاد.