سه شنبه, ۲۶ شهریور , ۱۳۹۸
پزشک متخصص و عمومی
بیش از ۳۰۰ پزشک در مناطق مختلف ایلام مشغول به فعالیت هستند ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام

بیش از ۳۰۰ پزشک در مناطق مختلف ایلام مشغول به فعالیت هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، از فعالیت بیش از ۳۰۰ پزشک متخصص و عمومی در نقاط مختلف ایلام خبر داد.