گروه استان‌ها - سرگردانی ۵ ساعته مسافران پرواز ایلام- تهران داد مسافران را در پی داشت و مسئولان فرودگاه نقص فنی را عامل این تاخیر می دانند.