پنجشنبه، 30 فروردین 1403| 18 April 2024
بدون تردید آهنگ خدمت نواخته شده و همه منتظرند تا دولت رئیسی بر زخم ناسور وضعیت معیشتی و اقتصادی مرهم بگذاردو اعتبار به شدت مخدوش شده دولت بازسازی شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی امامقلی طی یادداشتی به رویکرد رهبرمعظم انقلاب اسلامی در قبال دولت ها و نحوه حمایت از آنها پرداخت.

متن این یادداشت بدین شرح است:

نگاهی به «رویکرد حمایتی» رهبر انقلاب در قبال دولت ها

با رأی حداکثری مجلس به وزرای پیشنهادی آقای رئیسی، کابینه دولت در مدار خدمت قرار گرفت تا در 4 سال آینده با رفع مشکلات کشور و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، آینه مطالبات برحق مردم باشد.

باآنکه دولت رئیسی، وارث اقتصادی آسیب دیده، دولتی بدهکار و اساساً وارث 8 سال سوء تدبیر و ناکارآمدی های دولت های یازدهم و دوازدهم است اما ادراک عمومی و اجتماعی از علل و عوامل مشکلات کشور و خلق موقعیتی همدلانه بین مردم و کارگزاران«جوان» و «حزب اللهی» (در انتخابات مجلس یازدهم، شورای شهر ششم و ریاست جمهوری سیزدهم) نقطه امیدی را برای حل مشکلات و ایجاد گشایش در آینده به وجود آورده است.

اهداف طراحان گزاره «دولت رئیسی؛ دولت رهبری»

واضح آنکه همین نویدها و امیدها باعث عصبانیت بدخواهان نظام اسلامی و بعضی از بازندگان سیاسی داخلی شده و آنان را مجبور کرده در پی ناکامی در سوژه پردازی ها، در عملیات روانی و تبلیغی خود «دولت رئیسی» را «دولت رهبری» عنوان کنند و رهبری را در کانون مطالبه گری بنشانند.

درواقع هدف آنان؛

الف) به انحراف بردن «ادراک عمومی» و «همدلی» مردم و کارگزاران،

ب) القای «مهندسی انتخابات» و مخدوش سازی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی

ج) زیر سؤال بردن رأی قوی و حداکثری مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی،

د) و اساساً القای این که «مسئولیت تمامی اقدامات رئیس جمهورو وزرا بر عهده رهبری است»

در این خصوص بررسی چند نکته قابل تأمل به نظر می رسد؛

1. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بارها در بیانات مختلف خود به بیان ویژگی های مدیران شایسته انقلاب اسلامی اشاره کرده اند؛ «معتقد به جوانان» «انقلابی و جهادی»، «عدالت خواه و ضد فساد»، «به دور از اشرافی گری»، «بانشاط، پرانگیزه و اهل پیگیری»، «خدمتگزار، پرتحرک و خستگی ناپذیر»، «شجاع و فعال در مقابل دشمن»، و ...

رهبر انقلاب در 22 بهمن 97 وقتی که انقلاب اسلامی چهلمینسالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجمحیات خود نهاد در «بیانیه گام دوم» ضمن تأکید بر ضرورت ورود جمهوری اسلامی به مرحله «جامعه پردازی و تمدن سازی» فرمودند که «زمام اداره بخش های گوناگون کشور به جوانان مؤمن وانقلابی و دانا و کاردان سپرده شود» و «دوران پیشِ رو باید میدانفعالیت چنین مجموعه ای باشد.»

رهبر انقلاب در این بیانیه، نزدیک به 40 بار از «جوانان» نامبردند و تأکید کردند که «جوانان باید شانه های خود را به زیر بارمسئولیت دهند.»

معظم له در خرداد 98 هم در دیدار رمضانی با جمعی از دانشجویان به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کردند و از «عظمتنقش نیروی جوان متعهّد» سخن گفتند و یک سال بعد نیز در اردیبهشت 98 در نشست با نمایندگان تشکل های دانشجویی، «دولت جوان و حزب اللهی» را علاج مشکلات کشور دانستند.

حالا که در این دوره از حیات نظام اسلامی، قوای سه گانه به ویژهقوه اجرایی کشور (رئیس جمهور و وزرا) به این معیارها و ویژگی هانزدیک تر شده و نوید تشکیل «دولت جوان و حزب اللهی» را می دهد؛ بازندگان سیاسی درصددند به بهانه های واهی (مانند مشورت گرفتن رئیس جمهور از رهبری در چینش کابینه)، رأی مردم به رئیس جمهور و اعتماد حداکثری مجلس به وزرای پیشنهادی را زیر سؤال ببرند و برای نیل به اهداف خود در آینده، دولت رئیسی را دولت رهبری قلمداد کنند!

حال آنکه؛ اولاً) علاوه بر اقتضائات قانونی، مشی رهبر انقلاب نیز این بوده که همواره ضمن حمایت از همه دولت ها به رؤسای جمهور مشورت داده و در برهه هایی نیز آنان را از اشتباهات و امور ناصواب بر حذر داشته اند.

دوم آنکه) بین «مشورت» دادن (آن هم درصورتی که رؤسای جمهوراز رهبری استشاره کنند) و «توصیه» کردن با «دخالت» و «مدیریت» کردن قوه مجریه، فرق بسیار است. خود معظم له همبارها در بیاناتشان تأکید کرده اند جز در وظایفی که قانوناساسی بر عهده رهبری مقرر کرده به امورات دیگر در بخش هایاجرایی و دولتی دخالت نمی کنند.

اساساً طبق اصل 57 قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران... زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» و بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می گردند. همچنین طبق اصل 110 قانون اساسی «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوریاسلامی ایران» بر عهده رهبری است؛ ازاین رو مشورت دادن، توصیه کردن و یا ترسیم ویژگی های دولت و مدیران در تراز انقلاب اسلامی هرگز نمی تواند به معنای تعیین مصادیق و القاینظرات در انتخاب هیئت دولت باشد.

و سوم آنکه) نباید از این نکته غافل شد که عدم دخالت رهبری،ناظر به عدم دخالت در کارها به صورت مطلق و یا عدم احساسمسئولیت نسبت به سرنوشت جامعه نیست چه آنکه رهبر انقلاب در برهه هایی که مصلحت نظام در شرف تفویت بوده، ورود کرده و این با دخالت در امور اجرایی متفاوت است؛ به عنوان نمونه ایشان درسال 90 و در ماجرای عزل وزیر اطلاعات در دولت وقت (در شرایطحساس جامعه و بدون هماهنگی رهبری) در دیدار با هزاران نفراز مردم استان فارس ضمن حمایت از دولت گفتند «بنده ی حقیرهم طبق اصول بنا ندارم در کارها و تصمیم های دولت وارد شوم. خب، مسئولیت ها در قانون اساسی مشخص است؛ هر کسمسئولیتی دارد؛ مگر آنجائی که احساس کنم یک مصلحتیدارد تفویت می شود؛ مثل اینکه در همین قضیه ی اخیر این جوریبود؛ انسان احساس می کند یک مصلحت بزرگی دارد مورد غفلتقرار می گیرد، تفویت می شود؛ خب، انسان وارد می شود که جلویاین تفویت مصلحت را بگیرد.»

از دیگر نمونه ها در این خصوص می توان به حکم حکومتی درجریان عزل مشایی از معاونت اولی رئیس جمهور یا در حکمحکومتی مبنی بر کنار گذاشتن بررسی قانون مطبوعات از دستورکار مجلس ششم و ... اشاره کرد.

«رویکرد حمایتی» رهبر انقلاب در قبال دولت های قبلی

2. بینش و منش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در قبال دولت هاحاکی از آن است که رویکرد رهبری، رویکرد «حمایتی» است وایشان بارها بر آن تأکید کرده اند.

دولت خاتمی

رهبر انقلاب در 12/6/77 زمانی که یک سال از آغاز به کار دولت خاتمی گذشته بود در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه گفتند «اعتقادم این است که امروز همه باید به این دولت کمک کنند و اگرهمه کمک نکنند، توفیق پیدا نخواهد شد.» و «من اگر ببینم و بدانمکه کسی حقیقتاً در کار این دولت سنگ اندازی می کند، بدانید کهقاطعاً جلوش را خواهم گرفت؛ ملاحظه هم نمی کنم.»

معظم له همچنین در 22/4/79 و زمانی که موج انتقادها به دولت خاتمی به نقطه اوج خود رسیده بود و برخی جریانات، طرحفروپاشی شوروی سابق را منطبق با شرایط ایران بازسازیمی کردند، در دیدار کارگزاران نظام فرمودند «آقای خاتمی،گورباچف نیست.»

این حمایت ها تا آخرین روزهای دولت خاتمی ادامه داشت چنانکه رهبر انقلاب در 11/2/84 در جمع مردم کرمان گفتند «رهبری درپشتیبانی از رئیس جمهور هیچ گونه درنگی نمی کند.»

دولت احمدی نژاد

در دولت احمدی نژاد هم نمونه هایی از این قبیل حمایت ها را می توان سراغ گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای در 18/7/85 در دیدار کارگزاران نظام گفتند «دولت های مختلف از زمانی که بندهاین مسئولیت را داشتم، موردحمایت من بودند» و «از هر جناحیمی خواهد باشد؛ کمک به دولت، کمک به کشور است» معظم له در 1/1/86 هم این نکته را تصریح کردند که «حمایت از دولت، حمایتبی حساب وکتاب نیست؛ توقعاتی هم در مقابلش از دولت دارم.»

ایشان همچنین در 1/1/88 در دیدار زائران و مجاوران بارگاهحضرت علی بن موسی الرضا گفتند «بنده گاهی از دولت حمایتمی کنم، دفاع می کنم؛ بعضی سعی می کنند برای این کارمعنای نادرستی جعل و ابداع کنند. نه، من از دولت ها همیشهدفاع می کنم؛ منتها اگر دولتی بیشتر موردتهاجم قرار گرفت واحساس کردم حملات غیرمنصفانه ای می شود، بیشتر دفاعمی کنم..»

دولت روحانی

رویکرد حمایتی رهبر انقلاب از دولت ها فقط به دولت خاتمی و احمدی نژاد محصور نمی شود ایشان در طول 8 سال گذشته بارها و بارها از دولت روحانی نیز حمایت کردند و در برخی مقاطعمنتقدان دولت های یازدهم و دوازدهم را نهی و به آن ها هشدار دادند (در 14/6/92 در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگانرهبری، در 16/ 4/ 93 در دیدار مسئولان نظام و ...)

آیت الله خامنه ای در 1/1/94 هم در بیانات در حرم مطهر رضویفرمودند «من این را صریحاً به ملّت عزیزمان عرض می کنم – قبلاًهم گفتم – من از همه ی دولت ها در دوران مسئولیت خودم حمایتکردم؛ از این دولت هم حمایت می کنم. هر جا هم لازم باشد تذکّرمی دهم؛ البتّه چک سفید امضا هم به کسی نمی دهم.»

ایشان در 22/3/96 و همزمان با دوره دوم دولت روحانی در دیداررمضانی با مسئولان نظام هم مؤکداً گفتند: «دأب بنده هم ایناست که همیشه از همه ی دولت ها که بر سرکار هستند حمایتمی کنم؛ امروز هم همین جور است، بعدازاین هم ان شاءالله تا زندههستیم همین جور خواهد بود.»

لازم به یادآوری است در برهه ای که منتقدان روحانی از استیضاح رئیس جمهور سخن به میان می آوردند، رهبر انقلاب ضمن حمایت قاطع از رئیس جمهور، بر ضرورت ادامه کار دولت تا آخرینروز تأکید کردند.

مقام معظم رهبری در 22 تیر 99 در جریان دیدار ویدئوکنفرانسینمایندگان مجلس یازدهم گفتند: «سال آخر دولت ها معمولاً سالحساسی است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به هیچ وجهسست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت ها بایدتا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونیخود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویلدهند.»

ایشان در همین سخنرانی تأکید کردند: «در شرایط حساس سالآخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا رابه گونه ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.»

همچنین آبان ماه همان سال (99) سخنان خارج از عرف برخی ازنمایندگان مجلس علیه رئیس جمهور با تذکرات و نهی صریح رهبرانقلاب مواجه شد.

رهبری در 3/8/99 با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی درکشور، به برخی رفتارها در مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهوراشاره کردند و انتقاد را غیر از هتک حرمت دانستند و گفتند: «اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کارغلط بود و این موضوع را به طور صریح اعلام می کنم.»

3. هرچند رهبری در مقاطعی که مصلحت عمومی بوده یا حسباقتضائاتی که قانون اساسی مقرر کرده به امور اجرایی ورود کرده اند اما ازاین دست نمونه ها که نشان دهنده رویکرد حمایتی ایشان در قبال همه دولت ها و عدم دخالت ایشان در امور دولت هاست بسیار فراوان است.

ازاین رو در برابر آن دسته از بازندگان سیاسی که از حمایت هایاخیر رهبری از دولت رئیسی عصبانی اند باید گفت که اولاً) رهبر انقلاب همواره از همه دولت ها حمایت کرده اند و ثانیاً) حمایت رهبری از دولت، حمایت بی قیدوشرط و به قول معظم له، «چک سفید امضاء» نبوده و نیست.

بسیار روشن است که هر کوششی برای تخطئه رویکرد حمایتی رهبری در قبال دولت ها و همچنین اعتماد حداکثری مجلس به کابینه دولت، محکوم به شکست است چه آنکه ازقضا در شرایط کنونی کشور بدون همکاری قوا و حمایت های رهبری از دولتنمی توان بر مشکلات فائق آمد؛ واقعیتی که افکار عمومی نیز بر آن صحه می گذارند.

اکنون دولت سیزدهم بایستی بداند که فصل خدمت آغاز شده و می باید تمام هم وغم خود را حرکت در مسیر اهداف و آرمان هایانقلاب و حل وفصل مشکلات مردم قرار دهد. رهبر انقلاب- هم در حکم و هم در بیاناتشان در مراسم تنفیذ رئیس دولت سیزدهم-ضمن حمایت از آقای رئیسی و تأکید بر «مسیر درست» او، توصیه هایی به دولت سیزدهم کردند؛ «دولت مردمی به معنایواقعی کلمه محقق شود»؛ «با مردم صادقانه حرف بزنید»؛ «بافساد و مفسد بی امان مبارزه کنید» و ...

بدون تردید آهنگ خدمت نواخته شده و همه منتظرند تا دولت رئیسی بر زخم ناسور وضعیت معیشتی و اقتصادی مرهم بگذاردو اعتبار به شدت مخدوش شده دولت بازسازی شود.

4. در پایان بایستی اشاره کرد که همنوایی برخی بازندگان سیاسی با مغرضان و بدخواهان نظام (در تخطئه رأی اعتماد مجلس به دولت رئیسی) در حالی است که حتی در نظام هایآمریکایی و اروپایی هم وقتی یکی از دو جریان رقیب روی کار می آید، همه گروه ها و جریانات سیاسی علی رغم اختلافاتعمیق در بنیان های نظری و عملی، در قبال اصول کلی و اهداف کلان نظام خود همگرایی دارند و دولت و پارلمان و کنگره عموماً در یک خط کلی و به دنبال نیل به همان اهداف کلان حرکت می کنند؛ واقعیتی که تدقیق و کندوکاوی درباره چرایی و چگونگی آن می تواند حال بد سیاست ورزی در ایران را تا حدودی التیام بخشد.

انتهای پیام/نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت خبری آفتاب ایلام است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز است
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان