به گزارش فارس، حسن روحانی رئیس جمهور لایحه بودجه سال 99 را در تاریخ 17 آذرماه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

با توجه به کاهش چشمگیر صادرات نفت بعد از تشدید تحریم های آمریکا که  منجر به کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی بودجه 98 شد، دولت دو راه برای تدوین لایحه بودجه سال آینده داشت.

راه سخت: صرفه جویی در اداره دولت، تدبیر مشکلات صندوق های بازنشستگی و بیمه سلامت، مالیات گرفتن از فعالیت هایی و کسانی که مالیات نمی دهند.

اجرای این راه، موجب بهبود شرایط کشور می شد و فشار کمتری به عموم مردم وارد می کرد.

راه آسان: فروش اموال مازاد دولت، استقراض از بانک مرکزی (که منجر به ایجاد تورم می شود)، خالی کردن صندوق توسعه ملی (که فروش ذخیره سال های آینده است)، گران کردن قیمت حامل های انرژی (که برداشتن از جیب مردم است)، مالیات گرفتن بیشتر از همان افراد و فعالیت هایی که تا حالا مالیات می داده اند.

اجرای این راه، موجب بدتر شدن شرایط کشور می شود و فشار اصلی به مردم عادی وارد خواهد شد.

متاسفانه دولت مشابه قضیه بنزین، راه آسان را انتخاب کرد. به همین دلیل، کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند تصویب لایحه بودجه 99 کشور را وارد بحران خواهد کرد.

علی رغم تمامی اشکالات فوق، کلیات لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید. 

بنابراین وظیفه اصلاح چشمگیر این لایحه بر دوش نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون تلفیق است زیرا امکان اصلاحات گسترده این لایحه در صحن علنی مجلس وجود ندارد.