پنجشنبه، 16 آذر 1402| 07 December 2023
نماینده تهران در مجلس گفت: دولت مردمی ایران قوی، هرگز به حوزه بانوان، قیّم مآبانه یا ظرفیت ابزاری نگاه نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از ظرفیت های بسیار مهم، دست اول و جا افتاده که البته تبدیل به یک مسئله ی غیر مهم و دست دوم شده، ظرفیت بانوان است. ظرفیتی که اگر به صورت درست و اصولی به آن نگریسته شود و مبتنی با عدالت با آن برخورد شود، برکات و عوائد بسیار زیادی را برای کشور نیز به همراه خواهد داشت. اما ابتدا بهتر است از واقعیت های موجود در ستاد بانوان آقای رییسی سخن بگوییم.

وی افزود: اینکه در عمل، ستاد مرکزی بانوان برای اولین بار در ساختار فعالیت های ستادی حوزه ی زنان، دیگر ذیل قشر تعریف نشد و برای بانوان، هم تراز با رأس، ستاد تعریف گردید تا در عمل امکان فعالیت برای بانوان فراهم گردد. و این امکان صرفا محدود به یک فرد تعریف نشد بلکه با این تصمیم، ظرفیت خوبی برای عموم جامعه ی زنان دغدغه مند، فعال شد.

وی به تشریح اقدامات ستاد بانوان پرداخت و گفت: رویکرد حمایتی و پشتیبانی از تمامی ظرفیت های جامعه ی زنان خصوصا در قالب اقشار و گره خوردن ستاد و صف در کنار یکدیگر از جمله این اقدامات است.

رفیعی همچنین رویکرد دولت مردمی و ایران قوی را برشمرد و عنوان کرد: این روزها تب و تاب سخن گفتن از جایگاه زنان در دولت های احتمالی آینده در بین کاندیداها زیاد است و واکنش های شکل گرفته نیز قابل توجه و اعتنا است. البته این حساسیت ایجاد شده از ناحیه ی جامعه ی زنان کاملا به حق است.  

وی در همین رابطه اضافه کرد: اما رویکرد دولت مردمی و ایران قوی، رویکردی مبتنی بر اصول و مبانی گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان است و به دنبال این است که تمام ظرفیت ها و امکانات خود را حول این محور، بسیج کند تا بتواند کرامت و منزلت زن ایرانی مسلمان را در عمل، محقق سازد.

رفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت مردمی، مطلع است که در حوزه زنان، چه نوع واکنش های سیاسی و جناحی صورت می گیرد و همیشه نگاه به این ظرفیت، به عنوان یک ظرفیت ابزاری برای کسب رأی تعریف می شود و در خدمت مقاصد سیاسی قرار می گیرد که صد البته مخالف این مسئله است. این دولت مطمئنا همان طور که در نسبت با مسائل کلان کشور یک نگاه تحولی را دنبال می کند و به دنبال این است که این تحول را در حوزه های مختلف پیاده سازد، در حوزه زنان نیز قطعا تحول، یکی از الزامات اصلی دولت خواهد بود.

وی در همین راستا اضافه کرد: از تحول در حوزه های ساختاری گرفته تا تحول در بخش های مختلفی مانند بهره مندی از  کارگزاران خانم در دولت مردمی و قوی و برنامه های مدون شده در خصوص نظام مسائل زنان.

رفیعی ادامه داد: برای دولت، نظرات کارشناسی قطعا مهم است و برنامه هایی که در حوزه زنان مطرح می شود، قطعا رویکردها، دغدغه مندی ها و اولویت های دولت است. برای عملیاتی شدن این مسئله، باور به این وجود دارد که جامعه ی زنان باید خودشان، مسائل خودشان را پیگیری کنند. اهم این اولویت های برنامه ای دولت در حوزه زنان  شامل موارد متعددی است.

وی برنامه در حوزه زنان خانه دار را از جمله موارد مورد توجه در دولت مردمی خواند و گفت: زنان خانه دار با جمعیت حدود بیست میلیون به عنوان یک قشر مهم و عظیمی هستند که ظرفیت آنها همیشه در دولت ها مغفول مانده است. در این دولت قطعا به زنان خانه دار، نگاه ویژه ای وجود خواهد داشت و سعی می کند که تمامی مسائل زنان خانه دار را ببیند و برای رفع همه ی آنها برنامه داشته باشد. از جمله موضوعات قابل توجه ناظر به زنان خانه دار، بیمه، سلامت، تفریحات، سرگرمی و ... است؛ این موارد به صورت بک بسته کامل همه از دغدغه مندی های دولت مردمی است و معتقد است که همه ی این موارد، از نیازمندی های زنان خانه دار محسوب می شود که باید به آنها پاسخ داد. کم و کیف عملی شدن این ظرفیت و فعال شدن آن در بدنه ی کارشناسی، مورد بررسی قرار گرفته و بررسی های مجدد نیز صورت خواهد گرفت.

وی همچنین توجه به دختران جوان را از دیگر برنامه ها آیت الله رئیسی برشمرد و گفت: موضوع و اولویت بعدی که در دولت مردمی مورد توجه است، ظرفیت دختران جوانی است که اینها در آینده نقش های همسران و مادران جامعه ی ایران را برعهده خواهند داشت. ما یک غفلت بسیار عظیمی نسبت به دختران جوان داشتیم و دولت مردمی به صورت ویژه در موضوع دختران جوان، برنامه ریزی خواهد کرد.

رفیعی تاکید کرد: از مهم ترین سرفصل هایی که در موضوع دختران جوان، باید فعال شود؛ یکی بحث تفریحات و سرگرمی دختران جوان است که متناسب با اقتضائات دختر بودنشان، ما باید بسترهایی را برای آنها فراهم کنیم. ما الان در موضوع تفریحات و سرگرمی برای دختران، درگیر یک سری کلیشه هایی هستیم که اینها خیلی کارآمد نیستند و برای نسل جوان نیز جذابیتی ندارند، لذا باید به دنبال طراحی های نوین در این حوزه باشیم. سرفصل مهم بعدی، آموزش است. در حوزه آموزش بانوان نیز ما به دنبال مهارت افزایی برای دختران براساس اصل استعدادیابی هستیم که این را نیز جزو اقدامات دولت آینده مطرح می کنیم.

وی توجه به زنان سرپرست خانوار و بدسرپست و برنامه داشتن برای این قشر را از دیگر برنامه های آیت الله رئیسی عنوان کرد و گفت: در موضوع زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست باید به این مسئله توجه شود که دغدغه ی اصلی آنها، معیشت و مسائل و مشکلات مالی است. حکومت اسلامی وظیفه دارد که در این حوزه عمل کند اما مسائل و مشکلات این قشر از جامعه را صرفا محدود به این نمی دانیم. دولت باید نسبت به رشد اقتصادی و معیشتی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست نیز دغدغه داشته باشد. برای همین ایده های جدیدی را در موضوع زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست دنبال خواهیم کرد که از مهم ترین آنها فعال شدن سرمایه های زنان سرپرست خانوار است؛ دولت باید بستری را فراهم بکند برای اینکه از سرمایه ی آنها به صورت ویژه، صیانت شود. دولت مردمی به دنبال این است که مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیز دیده شود و برای این امر، ساز و کار تعریف کرده است.

وی با اشاره به مشکلات زنان شاغل اظهار داشت: از اولویت های دیگر در حوزه زنان، بحث زنان شاغل است که در دو سطح مشاغل دولتی و مشاغل خصوصی است و هر دوی آنها نیاز به بازبینی و اصلاح دارد. موضوع امنیت بانوان در مشاغل خصوصی در بخش های مختلف را مدنظر خواهیم داشت. عدم وجود نظارت و اجحاف هایی که در حق زنان شاغل صورت می گیرد و عدم اجرای عدالت ناظر به آنها بخصوص مشاغل خصوصی، مورد توجه ما است.

رفیعی بر همین اساس اضافه کرد: دولت ناظر به مشاغل خصوصی بانوان، بحث نظارت، شناسایی و رصد دقیق را مدنظر خواهد داشت و به دنبال این هستیم که بتوانیم مشاغل خصوصی بانوان را در راستای حفظ عدالت برای جامعه ی زنان، مدیریت کنیم. ناظر به مشاغل دولتی نیز به همین نحو خواهد بود. از جمله اولین موضوعاتی که در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت، قطعا توجه به مدل اشتغال بانوان به عنوان یک تقاضای جدی از سوی آنان است که تزاحمی میان نقش های زنان بخصوص مادری و همسری با شغل آنها شکل نگیرد.

وی توجه به اقشار فعال بانوان را از دیگر برنامه های دولت مردمی خواند و بیان کرد: موضوع بعد، رسیدگی به اقشار فعال بانوان است. این قشرها هر کدام با نظام مسائل اختصاصی خود مواجه هستند؛ زنان کارگر، زنان معلم، زنان پرستار، زنان هنرمند، زنان ورزشکار و ... که دولت مردمی ناظر به هر کدام از این موارد، وضعیت شناسی انجام داده و مسائل آنها را احصاء کرده است. دولت مردمی ناظر به مسائل این دسته از بانوان نیز فهم و اشراف خوبی وجود دارد و ایده های پیشنهادی فراوانی نیز وجود دارد که آنها را در برنامه ای که در ساختار دولت باید توسط خود بانوان فعال شود، عرضه خواهد کرد. اما دولت آقای رئیسی، رویکردهای مختلفی را دارد؛ قطعا در حوزه ورزش بانوان، تقویت زیرساخت ها جهت حضور فعال و هر چه بیشتر زنان، مدنظر خواهد بود؛ در حوزه معلمان، وضع معیشت آنها را دنبال می کند و فرآیند کاری و ارتقای آنها را مسئله خود می داند. بازنشستگی زنان بخصوص در مشاغل دولتی بسیار مهم است بخصوص برای معلمان و کارگران. در مورد زنان شاغل نیز دریافتی ها و حق الزحمه آنها، سن بازنشستگی و دریافت مستمری و .... را دنبال خواهد کرد.

وی در بخش پایانی سخنانش خاطرنشان کرد: به صورت خلاصه بگویم که دولت مردمی ایران قوی، هرگز به حوزه زنان به چشم یک ظرفیت ابزاری و یا نگاه قیم مآبانه نگاه نخواهد کرد. بلکه به دنبال ایجاد ظرفیت و زیرساخت های لازم جهت کنشگری و فعالیت هر چه بهتر جامعه ی زنان و حل مسائل آنها به واسطه ی خود آنها است. در حقیقت این زنان هستند که باید مشکلات خود را حل کنند و دولت تنها می تواند تسهیل گر امور آنان باشد و به صورت جدی باید از مداخله در امور زنان جلوگیری کند.

انتهای پیام/نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت خبری آفتاب ایلام است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز است
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان