یکشنبه، 23 مرداد 1401| 14 August 2022
یاداشت اختصاصی آفتاب ایلام

"پرخاشگری و خشونت" غلبه "مرگ" بر"زندگی" در جامعه

۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲۲:۲۹ چاپ کدخبر: 17950

آفتاب ایلام | نظریه پردازان "پرخاشگری و خشونت" بر این باورند که پرخاشگری در انسان نماینده غریزه مرگ است  که در مقابل غریزه زندگی در فعالیت می کند.

این بدان معنا است که غریزه زندگی انسان را در جهت ارضاء نیازها و حفظ بقا هدایت و غریزه مرگ به صورت پرخاشگری ، می کوشد به نابود کردن و تخریب بپردازد.

بنابراین پرخاشگری حالتی مخرب و منفی و آنگاه که متوجه درون شود به تنبیه فرد و اگر متوجه برون شود به خصومت، تخریب و قتل منجر خواهد شد.

از نگاه دیگر مخالفت با رفتارهای برانگیخته شده نیز موجب آن می شود تا فرد هدف‌ها را برای دستیابی ناممکن بداند و ناکامی را دلیلی بر اقناع خود به توسل به خشونت برگزیند و در نهایت موجب ایجاد درد و رنج برای دیگران می شود.

با این وصف بررسی علل افزایش خشونت در جامعه  ایران  که نمونه‌های آن را روزهای اخیر در ایلام  شاهد بوده‌ایم گویای این واقعیت است که " غریزه مرگ" و " خصومت، تخریب و قتل" بیشتر از " غریزه زندگی که  انسان را در جهت ارضاء نیازها و حفظ بقا" هدایت می کنند غلبه کرده است و "گروگانگیری و قتل " حادث شده نمونه عینی و تجربه زیسته شهروندان ایلامی بر اساس این نظریه است.

نمونه های  این وضعیت حادث شده در استان ایلام که موارد دیگری از آن در گذشته نیز شاهد بوده‌ایم مانند "سرقت طلا فروشی اخیر خیابان فرودوسی"، " سرقت  "مقرون به آزار"  از منزل یکی از شهروندان"، " تیراندازی شبانه در ملکشاهی " و... نیز ناشی از دو عامل  درونی  و فشارهای روحی   و محرک های بیرونی مانند بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و است که لازم است مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران مسائل اجتماعی قرار گیرد و برای آن چاره اندیشی کنند.

چاره اندیشی برای سامان شرایط اقتصادی، فرهنگی و انتصاب و استخدام‌ها و انجام تست‌های روانشناسی و شخصیتی از متقاضیان استخدام  و منصوبان در سمت‌های مدیریتی، توجه ویژه به تبعات مهاجرت از روستاهابه شهر و خرده فرهنگ‌ها، فقر و بیکاری و ارائه راهکار و پیشگیری از فزونی، سرقت  که نمونه‌هایی از سرقت  "مقرون به آزار"  نیز در ایلام حادث شده است می تواند اجتماع کنونی استان ایلام را که  به شدت کم ظرفیت و کم حوصله شده و افراد با کوچکترین تلنگر یا اتفاقی، به شدت از کوره در می روند را تا حدود به کنترل در آورد.

به علاوه نباید از نظر دور داشت که افزایش شادمانی نیز رابطه معکوسی با خشونت در جامعه دارد و هر مقدار که جامعه، شادتر باشد به تبع آن میزان خشونت نیز کاهش پیدا می کند. به همین لحاظ نیز تأکید می شود که حق بر شادمانی به عنوان نسل دوم حق های بشری، باید به صورت مشترک در استان ایلام  اعمال شود .نویسنده: رضا میرزاد
همرسانی کنید:

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت خبری آفتاب ایلام است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز است
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان